Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagradah Občine Tolmin

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva